ΣΤΙΓΜΗ - ΣΤΙΓΜΗ

του Παύλου Δανελάτου

 

Κυκλοφόρησε και διατίθεται αποκλειστικά από τον Εκπαιδευτικό Οργανισµό Ανδρέας Βουτσινάς, το βιβλίο του Παύλου Δανελάτου, Στιγμή - Στιγμή. Πρόκειται για τη σύνοψη της μεθόδου βάσει της οποίας διδάσκει τα τελευταία χρόνια στους μαθητές δραματικών σχολών ο συγγραφέας.

Όπως σημειώνει στην εισαγωγή: "... Πρόκειται στην ουσία για τρόπους “ανάγνωσης” και μελέτης των ρόλων και προσπάθεια δημιουργίας μιας μεθόδου πρόβας. Ο ρόλος είναι ένας “κόσμος”, όπως κάθε ένας από μας είναι ένας ολόκληρος μαγικός κόσμος. Ο τίτλος «στιγμή στιγμή» είναι και το κύριο θέμα μου. Για να το κατανοήσει κανείς, πρέπει να δεχτεί εξ αρχής ότι η ζωή μας στη σκηνή είναι ένα κέντημα στιγμών που όσο λεπτότερες είναι, τόσο ομορφότερες γίνονται... Το όλο εγχείρημα της συγγραφής αυτού του μελετήματος ξεκίνησε από τη διαπίστωση ότι ο ηθοποιός πολλές φορές μπλοκάρεται, παρόλο που έχει (ή υποτίθεται ότι έχει;) όλα τα δεδομένα του ρόλου. Χρειάζεται λοιπόν ένα «σύστημα» που θα τον βάλει σε δημιουργική διαδικασία και θα είναι «συμβατό» με το σκηνοθέτη ή τις οδηγίες του έργου. Χωρίζεται σε δυο μέρη: στο πρώτο προσεγγίζονται τρεις έννοιες «Κόσμος», «Ρόλος», «Ενέργειες» που αποτελούν αξιώματα για το δεύτερο, όπου αναλύονται τα πέντε κλειδιά, η «άποψη», η «διαφορά», η «κυριαρχία», η «απόφαση» και η «πολυδιάσπαση»..."

 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2017-8

Επικοινωνήστε για πληροφορίες στη γραμματεία μας

Στιγμή - Στιγμή

Το βιβλίο του Παύλου Δανελάτου διαθέσιμο στη γραμματεία της σχολής

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Κατεβάστε το ενημερωτικό

φυλλάδιο της σχολής

Contact Us

Υποβολή της φόρμας...

Ο διακομιστής αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα.

Η φόρμα ελήφθη.

Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 18, 5ος όροφος, Μέγαρο Αλαμανή - e-mail: dramavoutsinas@gmail.com / info@andreasvoutsinas.com - τηλ: 2310 528917 / 2313013815 - fax: 2313012919