ΠΑΡΟΧΕΣ

 

Οι σπουδαστές της Ανώτερης Δραματικής Σχολής δικαιούνται:

 

• Χορήγηση αναβολής στράτευσης εφόσον έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του ΥΠ.ΠΟ.

 

• Δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστημιακά τμήματα (Α.Ε.Ι.) Θεατρολογίας και Θεατρικών Σπουδών, με κατατακτήριες εξετάσεις, εφόσον έχουν αποφοιτήσει από την Ανώτερη Σχολή μας, με πιστοποίηση του ΥΠ.ΠΟ.

 

• Δυνατότητα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ήδη αρκετοί απόφοιτοί μας συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

 

Ατέλεια δωρεάν εισόδου σε θέατρα

 

• Βεβαίωση για κάθε νόμιμη χρήση

 

• Χορήγηση πιστοποιητικών σπουδών

 

• Εκπτώσεις για αγορά βιβλίων

 

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Άρχισαν οι εγγραφές για το έτος 2017-8

Επικοινωνήστε για πληροφορίες στη γραμματεία μας

Στιγμή - Στιγμή

Το βιβλίο του Παύλου Δανελάτου διαθέσιμο στη γραμματεία της σχολής

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Κατεβάστε το ενημερωτικό

φυλλάδιο της σχολής

Contact Us

Υποβολή της φόρμας...

Ο διακομιστής αντιμετώπισε κάποιο σφάλμα.

Η φόρμα ελήφθη.

Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 18, 5ος όροφος, Μέγαρο Αλαμανή - e-mail: dramavoutsinas@gmail.com / info@andreasvoutsinas.com - τηλ: 2310 528917 / 2313013815 - fax: 2313012919